DIGITAL QUALITY CERTIFICATE
 
SLOVAKIA-281CY66
 
Premac
 
 
for No.1 place in category:
Concrete products and concrete decorative goods
 
VOTED BY CUSTOMERS AS TOP QUALITY

Poll question: „Uveďte VÝROBCU BETÓNOVÝCH PRODUKTOV A VŠEOBECNE BETÓNOVÉHO TOVARU, ktorý podľa vašich osobných skúseností a skúseností vašich blízkych ponúka najvyššiu úroveň kvality na slovenskom trhu:“

With the most votes from respondents, the answer to this question was: Premac

QUDAL - QUality meDAL - CONSTRUCTION - SLOVAKIA 2020/2021

Examinees / Respondents Sample: Construction professionals and DIY individuals in Slovakia, internet users (N=1,200)
Methodology: CAWI - DEEPMA (Computer Assisted Web Interviewing - Deep Mind Awareness)
 
Research time: May, June 2020
ICERTIAS - International Certification Association GmbH, Zurich, Switzerland
 
Date of certification:
17 July, 2020
 
This certificate is valid until:
01.01.2022
 
Copyright © 2023, ICERTIAS - International Certification Association GmbH, Zurich, Switzerland. All rights reserved.