DIGITAL QUALITY CERTIFICATE
 
BULGARIA-301IE34
 
KAUFLAND
 
 
for 1st place in category:
Продукти под собствена марка
 
Най-високо качество според вота на клиентите:

Въпрос от анкетата: “Посочете името на собствената марка или на магазина за продажби на дребно, в който могат да бъдат закупени продуктите със собствена марка, и който според Вашия личен опит дава най-добро определение, символ или пример за АБСОЛЮТНО НАЙ-ВИСОКО НИВО НА КАЧЕСТВО на продуктите със собствена марка:”

Най-голям брой респонденти са посочили Кауфланд при отговора на този въпрос.

Проучване QUDAL - QUality meDAL за ПРОДУКТИ ПОД СОБСТВЕНА МАРКА - БЪЛГАРИЯ 2018/2019


Представителна извадка на анкетираните / респондентите: купувачи и потребители на продукти под собствена марка (интернет потребители на възраст над 15 г.) в България (брой: 1 200)
Методология: CAWI - DEEPMA (Computer Assisted Web Interviewing - Deep Mind Awareness)
 
Research time: March, 2018
ICERTIAS - International Certification Association GmbH, Zurich, Switzerland
 
Date of certification:
21 March, 2019
 
This certificate is valid until:
01.01.2021
 
Copyright © 2021, ICERTIAS - International Certification Association GmbH, Zurich, Switzerland. All rights reserved.