DIGITALNI CERTIFIKAT KVALITETE
 
CROATIA-666SY
 
Keindl Sport
 
 
za osvojeno 1. mjesto u kategoriji:
Trgovina sa ponudom opreme za biciklizam
 
PREMA GLASOVIMA POTROŠAČA POTVRĐENA VRHUNSKA KVALITETA

Anketno pitanje: "Navedite naziv trgovine ili maloprodajnog trgovačkog lanca (supermarket) sa ponudom opreme za BICIKLIZAM koja po vašem osobnom iskustvu i mišljenju ili iskustvu i mišljenju vaših bližnjih, nudi u Hrvatskoj najvišu razinu kvalitete:"

Najčešći odgovor ispitanika je: Keindl


QUDAL - QUality meDAL - SPORT - Croatia 2017/2018

Ispitanici / Uzorak: Rekreatici i profesionalni sportaši u Republici Hrvatskoj (N=1.200).
Metodologija: CAWI - DEEPMA (Computer Assisted Web Interviewing - Deep Mind Awareness)
 
Vrijeme istraživanja: Kolovoz, rujan 2017
ICERTIAS - International Certification Association GmbH, Zurich, Switzerland
 
Datum izdavanja certifikata:
26.09.2017
 
Ovaj certifikat je valjan do:
01.01.2019
 
Copyright © 2021, ICERTIAS - International Certification Association, Zurich, Switzerland. All rights reserved.