DIGITAL QUALITY CERTIFICATE
 
SLOVAKIA-183BE47
 
Super Zoo
 
 
for No.1 place in category:
Pet store
 
VOTED BY CUSTOMERS AS TOP QUALITY

Poll question: “Uveďte meno CHOVPRODUKTU (OBCHODU, KTORÝ PREDÁVA POTREBY PRE ZVIERATÁ A ZVIERATÁ, AKO RYBY, ŠKREČKY, ZAJACE...), ktorý podľa vašej osobnej skúsenosti a názoru ponúka absolútne najvyššiu úroveň kvality na slovenskom trhu:”

With the most votes from respondents, the answer to this question was: Super Zoo.

QUDAL - QUality meDAL - GENERAL II - SLOVAKIA 2018/2019

Examinees / Respondents Sample: General population (Internet users older than 15) in Slovakia (N=1,200)
Methodology: CAWI - DEEPMA (Computer Assisted Web Interviewing - Deep Mind Awareness)
 
Research time: February 2018
ICERTIAS - International Certification Association GmbH, Zurich, Switzerland
 
Date of certification:
6 April, 2018
 
This certificate is valid until:
01.01.2020
 
Copyright © 2024, ICERTIAS - International Certification Association GmbH, Zurich, Switzerland. All rights reserved.